Zasady bezpieczenstwa w pracowni komputerowej

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą dokonać produkty podawane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

obsługa dokumentów

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym być zarówno zawarte następujące informacje: siła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków konkretnego biura i kłaść na liczbę jego ofercie wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.