Zarzadzanie operacyjne w firmie

Symfonia Sage to połączony pakiet, który wspomaga panowanie w słabych i małych firmach. Sposób ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, szczególnie w dziale ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Pozwala tym samym uzyskanie precyzyjnych informacji, jakie są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga bycie marki w terenach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Stanowi więc styl bardzo elastyczny, dający szansa modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) oraz budowania własnych dokumentów, zestawień i raportów. Idzie na ostatnie wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest prowadzenie ewidencji wielowalutowej. Projekt jest elementem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i zestawienia organizowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje te w popularny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wchodzi w znaczącym stanie na usprawnienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje przebywają w nim spisane także bogata je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten zapewnia również dojście do wszelkich wartościowych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania bazy danych. Rozwinięta sprawozdawczość pozwoli na szybką ocenę sytuacji finansowej firmy. Nie bez zadania jest prostota działania. Przygotowany zwłaszcza dla użytkowników podręcznik w wyraźny sposób tłumaczy zasady jego wykonywania, dodatkowo wbudowano w projekt dział pomocy, którym można posłużyć się w dowolnym momencie. Program zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, chronologię i przypomina często o potrzebie wykonania kopii. Nie pamięta szanse, aby do podstawy danych dotarły osoby niepowołane oraz do ostatniego nieuprawnione. Możliwe jest zatem dzięki profesjonalnemu systemowi haseł. Warto też wspomnieć, iż Symfonia Sage jest modułem nieustannie aktualizowanym i prowadzonym w naukę nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).