Zanieczyszczenie powietrza w unii europejskiej

Z zanieczyszczeniem powietrza mamy do budowania na co dzień. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ściśle określają jakie stężenie szkodliwych substancji w atmosferze jest dopuszczalne, żebym było ostatnie pewne dla własnego zdrowia, a więcej nie miało zgubnego wpływu na glebę i wody gruntowe. Głównym sprawcą powstawania niekorzystnego składu atmosfery jest ktoś, rozwój kultury i przemysłu.

Szczególnie ważne miejsce dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego ma skład atmosfery w przeciwnego typie zakładach produkcyjnych. Dyrektywa ATEX wchodząca w końcach członkowskich Unii Europejskiej i regulująca normy zapewniające bezpieczeństwo warunków pozycji w atmosferze zagrożonej wybuchem, wprowadza na pracodawców szereg obowiązków mających wykluczyć ryzyko eksplozji. Jednym z czołowych wymogów jest dostarczenie odpowiedniej wentylacji i zapobieganie zsuwaniu się niebezpiecznych substancji w powietrzu narażonym na związek z potencjalnym źródłem zapłonu. Przedsiębiorca posiada dwie możliwości: musi zapobiegać zbieraniu się w miejscach niebezpiecznych substancji, takich jak pyły, gazy, mgły i opary, jakie w zintegrowaniu z powietrzem tworzą wybuchową mieszankę. Nowa wersję to wyeliminowanie ryzyka zapłonu, lecz mając pod opiekę, że wszędzie wchodzi do powstania wszechobecnej energii elektrostatycznej a do jej wyładowań - pierwsze rozwiązanie powtarza się prostsze. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi współczesna technologia. Industrial dust collectors, to sposób odpylania, który jest samą spośród najbardziej handlowych i regularnie stosowanych metod oczyszczania powietrza. Podawane w tym punkcie odpylacze przemysłowe liczymy na jałowe i mokre. Kierując się na ich systemach działania, możemy wyodrębnić urządzenia takie jak: - komory osadcze (korzystają z siły grawitacji), - odpylacze suche elektrostatyczne (korzystają energii elektrostatycznej), - cyklony (wykorzystują siłę odśrodkową), - odpylacze filtracyjne (wykorzystują różnego sposobu filtry). Mokre odpylacze przemysłowe działanie bazują na procesach płukania. Są obecne różnego sposobu płuczki: - z wypełnieniem, - bez wypełnienia, - pianowe, - z przepływem gazu przez zamknięcie wodne. Szereg dostępnych metod filtracji powietrza umożliwia myślenie o zaufanie oraz zdrowie ludzi również w sektorze, kiedy zaś w działaniu codziennym.