Zamkniecie firmy w anglii

W przypadku gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zainteresować się nie tylko sprawami związanymi często z inicjatywą, ale też kasą fiskalną. Nie ważna ot oczywiście o niej zapomnieć, mimo że bierzemy ją jak szpiega, który kontroluje nasz obrót gotówką i jaka zapewni wszystkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka potrzeba.

Kasa fiskalna a skończenie działalności? To badanie zadaje sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Prawu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w kwestii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet z okresu jej powstania u producenta. Regulują same proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A więc w zasada rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w momencie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy jeszcze złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z liście. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za wszelki okres pracy kasy. Należy wykonać tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie nakłada na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak zapewne się domyślasz, raporty tworzą na planie porównanie tego, co zostało odczytane z kasy spośród tym, co kierował w umowach miesięcznych czy kwartalnych. By uniknąć niezbyt dobrej sytuacji świetnym pomysłem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który porównasz ze naszymi deklaracjami VAT. Będziesz miał nadzieję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto jeszcze wspomnieć, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, lub jako podatnik korzystaliśmy z zniżki na kwotę fiskalną. Musimy same wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była brana krócej niż 3 lata, musimy więc dokonać zwrotu ulgi, z jakiej użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie prac i kasy finansowej to olbrzymie przedsięwzięcie, jakiego będziesz potrzebował się podjąć. Jeśli zakończenie prac, i tymże tymże zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w toku gorszym niż 3 lata - będziemy potrzebowaliby oddać ulgę, którą zakupiliśmy na kasę fiskalną.