Zakres pracy tlumacza

Wielu ludzi kojarzy zawód tłumacza głównie z przekładami różnych tekstów, książek czy dokumentów, jednak zakres pracy w przypadku tej profesji wiąże się również z dużym zapotrzebowaniem na tłumaczenia ustne. Tłumacz, by dobrze realizować swoją pracę, powinien posiadać wysokie kompetencje językowe i wszechstronną wiedzę merytoryczną w zakresie swojej specjalizacji oraz ciągle podnosić swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie.

kasa fiskalna posnetPosnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

Choć wielu profesjonalistów wykonuje tłumaczenia i pisemne i ustne, ich specyfika jest zupełnie inna i można powiedzieć, że podejmujący się obu tych rodzajów przekładów tłumacz wykonuje dwa oddzielne zawody.
Warto wspomnieć o różnicach pomiędzy tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi. Przekłady pisemne mogą trwać dłuższy czas, ważna jest ich szczegółowość oraz jak najwierniejsze oddanie treści danego tekstu źródłowego. Znacząca jest również możliwość częstego korzystania ze słowników w trakcie przygotowywania tekstu docelowego, by zawierał on jak największą wartość merytoryczną. W pracy tłumacza ustnego ważny jest refleks, umiejętność natychmiastowego przekładu usłyszanej wypowiedzi, rozumienie i uważne słuchanie osoby mówiącej. Zdobycie umiejętności umożliwiających wykonywanie dobrych tłumaczeń ustnych jest pracochłonne, wymaga lat praktyki i zaangażowania osoby chcącej zdobyć wszystkie atrybuty profesjonalisty. Kwalifikacje w tym zawodzie są niezwykle ważne, gdyż jakość tłumaczenia ustnego jest zależna od wiedzy tłumacza oraz jego umiejętności dobrego i rzetelnego zinterpretowania całokształtu wypowiedzi osoby mówiącej.
Z usług tłumaczy ustnych korzysta się między innymi podczas konferencji, delegacji oraz w trakcie rozmów i spotkań biznesowych. Zakres pracy tłumacza ustnego jest naprawdę szeroki. Ten zawód zawsze wiąże się z wymaganiem posiadania specjalistycznej wiedzy w jakimś zakresie, więc oprócz kompetencji językowych dobry tłumacz ustny powinien znać się na przynajmniej jednej dziedzinie poza językami.

Opracowano na podstawie: http://www.lingualab.pl/tlumaczenia/ustne