Wybuch car bomby

Wybuch wyraża się jako bardzo intensywną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch ma znaczenie w odpowiednio określonych warunkach, i tak to, gdy stężenie surowca palnego spotyka się w ściśle określonym przedziale, który określany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu niezbędne jest również pewna energia, której inicjatorem mogą być takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo cennej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest niewielką energią zapłonu i definiowana jak bardzo delikatna energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może zrobić zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w poszczególnych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do lektury w strefach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który umożliwia na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z trwających w poszczególnym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak jeszcze iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie pamiętać kontakt z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej przydatne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, a w wypadku miałów jest utrzymywane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami może stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale i ciała stałe.