Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe

Niektóre stanowiska pracy są mocno zagrożone wystąpieniem wybuchów, co stanowi spory problem powiązany z bezpieczeństwem osób leżących na konkretnym kraju. Atmosfera wybuchowa może pojawić się w takich miejscach pracy, w których duże dawek pyłów, gazów palnych lub mieszaniny powietrza są produkowane, magazynowane albo też robione w obecności tlenu. Mówi to domów przemysłu drzewnego, elewatorów zbożowych, drukarni, zakładów chemicznych, lakierowni, cementowni, młynów, czy same elektrociepłowni.

W takich miejscach potrzebna jest zatem analiza ryzyka wybuchu, czyli kompleksowa ocena ryzyka wybuchu. Tworzy się więc ze prawym wejrzeniem i sprawdzaniem instalacji, używanych mieszanin oraz substancji oraz zachodzących procesów. Duże jest jednocześnie dokładne określenie możliwości wystąpienia źródeł zapłonu, prawdopodobieństwa i ewentualnego czasu pojawiania się atmosfery wybuchowej. Szczególnie ważnym czynnikiem bywa i ustalenie przewidywanych rozmiarów i skutków danego wybuchu.
Analiza ryzyka wybuchu, po części zbierania wszelkich informacji dotyczących oceny ryzyka, jedzie do określenia konkretnej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej, której wdrożenie pozwala ograniczyć czy też zupełnie zapobiec możliwościom liczenia się atmosfer wybuchowych i zapewnia ograniczenie niepożądanych i złych efektów wybuchu.
Dokładne zalecenia związane z wykorzystaniem organizacyjnych i technicznych środków znacznie minimalizujących ryzyko wybuchu powinno posiadać charakter dokładnie opracowanej dokumentacji i powodować konkretną koncepcję ulepszenia stanu bezpieczeństwa wybuchowego, wraz z weryfikacją już wdrożonych systemów chroniących przed wybuchami.
Analiza ryzyka wybuchu jest więc elementarny dokument, niezbędny w wszystkim miejscu pracy zagrożonym montowaniem się atmosfer wybuchowych.