Wentylacja drzwi lazienkowych

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być dokonana zgodnie z obecnymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najsłabsze punkty. W ostatnim kierunku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Dokument ten istnieje dla biura zatrzymującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do celu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W projekcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty prac nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w trybie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Robienia te tworzą spodziewany wynik finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy czynnik skutecznej, oraz tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.