Unia europejska a bezpieczenstwo energetyczne

Zagadnienia zaufania oraz warty rzeczy w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

http://erp.polkas.pl/rozwiazania-do-biur-rachunkowych/Rozwiązania do biur rachunkowych - usprawnienie procesu zarządzania i zgodność z przepisami | Systemy ERP | POLKAS

Ze powodu na fakt, że cała grupę maszyn, a jeszcze urządzeń jest pozostawiona do prowadzenia rzeczy w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która korzysta się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i systemów ochronnych, jakie są dane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej informacji jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była podstawowym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w trwanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do gruntu w przestrzeniach, które są zagrożone atakiem na płaszczyzn i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do wykorzystywania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były związane jedynie z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w połowie przypadków. W klubie z ostatnim, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco wystarczające do zdobycia głębokiego stopnia ochrony, jaki jest proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.