Tlumaczenie ustne konsekutywne

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację między dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w obecnym jednym języku. Tłumaczenie ustne przenosi się na bieżąco, co świadczy, że przedstawiaj nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą koncentracją i refleksem, żeby przekład był inteligentny i nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Największe jest tłumaczenie konferencyjne, które sięga się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania tłumaczone są równocześnie na kilkoro języków – w zależności od tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, czy w jakich krajach dokonuje się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie wyróżniają się na tłumaczenia symultaniczne – czyli takie, które wypełnia się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne – z przekładem przenosi się aż prelegent skończy opinia i gra się ją z poradą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane – gdy podczas wystąpień przekłada się wypowiedź dla poszczególnej osoby, siedząc u niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich przekaz jest odtwarzany na teraz na sali sądowej, oraz to nazywa, że potrzebny jest stan tłumacza przysięgłego. Często te tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie odbywają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i wskazany jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona istnieje w stowarzyszeniach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, lecz także oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują szkoły w których można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są to pewność, że kobiety, które prowadzą tłumaczenia, gwarantują wysoki stopień przekładu, a i dokładność.