Technologia gastronomiczna kawa

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego zachowania jest materiałem, którego podstawowym końcem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych i urządzeń, które użytkowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania współpracy z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą kwestię w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, jeżeli wynik jest dobry z regułą to domniemywa się jego spójność z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zaleceniami producent musi myśleć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne powinny żyć właśnie skonstruowane, by jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być realizowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stron oraz podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i razem z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi i pogodą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą sprawić uszkodzenia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w finale ich wystąpienia nie powstaną za duże gorączki i promieniowanie. Nie mogą być zagrożeń elektrycznych również nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.