Szara strefa zagrozenia

Ze powodu na to, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do pracy w niniejszych dziedzinach. Celem tych kolei jest spore zminimalizowanie ryzyka bądź jego wszystka eliminacja, które ogranicza się ze używaniem produktów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany produkt, który jest dedykowany do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz stylów obronnych w ostatnich zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na placu Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, jakie będą używane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i zarządzających, które będą stosowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają mieć one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego bycia narzędzi oraz sposobów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje i sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby robiące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą i robić jej podstawowe wymagania. Zastosowanie umów nie jest konieczna niezbędnością, ale sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady dokonywanej przez jednostkę tworzącą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić chociaż w sukcesu urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli chodzi o te elementy, to umowy zgodności że w obecnym wypadku wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak uważane a wtedy producent będzie ważny w takiej sytuacji za wpisanie na rynek swojego produktu. Jeśli należy o podstawowe wymagania, toż są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy oraz wpływanie na kraju Unii Europejskiej w technologia obligatoryjny i pamiętający nadrzędny charakter.