Systemy odpylania przemyslowego

W zakładach pracy i halach produkcyjnych pracownicy często korzystają z maszyn, których praca powoduje emisję małych, rozdrobionych cząsteczek, które prowadzą do zapylenia pomieszczeń. Długotrwała praca w zapyleniu może być bardzo groźna dla zdrowia pracowników. Pewne rodzaje zapyleń mają toksyczne działanie na organizm ludzki. Poza tym, niekorzystne oddziaływanie zapylenia na pracowników pogarsza ich efektywność w wykonywanej pracy. Czasem zapylenie składa się również z palnych lub wybuchowych gazów, pyłów i oparów, co może doprowadzić do wybuchu, którego skutkiem może być utrata życia lub zdrowia.

wymagania atexWymagania i oznaczenia ATEX - Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx

Aby temu zapobiec konieczne jest stosowanie instalacji odpylających. Dust extractors, czyli odpylanie przemysłowe to proces, w którym z pomieszczeń usuwane są pyły, gazy spalinowe i inne opary przemysłowe, które są zawieszone w powietrzu. Instalacje odpylające muszą być stosowane ze względu na spełnienie zasad BHP i ochrony zdrowia pracowników. Zakończeniem instalacji odpylających są odciągi miejscowe. Należy je instalować możliwie blisko źródła zapylenia, aby zanieczyszczenia były usuwane już w miejscu ich powstawania. W ten sposób nie rozprzestrzenią się na całe pomieszczenie. Oprócz eliminowania pyłu z powietrza, odpylanie przemysłowe zapewnia też stałą recyrkulację. Instalacje odpylające obejmują także rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych cząsteczek i pyłów do atmosfery.

Podczas doboru i instalowania systemu odpylania przemysłowego należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Przede wszystkim, poszczególne elementy systemu odpylającego nie mogą generować ładunków elektrostatycznych – to byłaby najprostsza droga by doprowadzić do eksplozji palnych gazów. Kanały wentylacyjne, które wchodzą w skład instalacji, muszą być wykonane z materiałów szczególnie odpornych na korozję oraz ścieranie. Bardzo ważna jest również szczelność połączeń. Dzięki niej system działa sprawniej, pracuje z pełną wydajnością i może działać o wiele dłużej bez awarii. Nieszczelności powiększają się w wyniku erozji, mogąc prowadzić do poważnych problemów w działaniu systemu, dlatego muszą być jak najszybciej eliminowane.