Systemy odpylania przemyslowego

W zakładach pracy i halach produkcyjnych pracownicy często korzystają z maszyn, których praca powoduje emisję małych, rozdrobionych cząsteczek, które prowadzą do zapylenia pomieszczeń. Długotrwała praca w zapyleniu może być bardzo groźna dla zdrowia pracowników. Pewne rodzaje zapyleń mają toksyczne działanie na organizm ludzki. Poza tym, niekorzystne oddziaływanie zapylenia na pracowników pogarsza ich efektywność w wykonywanej pracy. Czasem zapylenie składa się również z palnych lub wybuchowych gazów, pyłów i oparów, co może doprowadzić do wybuchu, którego skutkiem może być utrata życia lub zdrowia.

wymagania atexZobacz naszą stronę www

Aby temu zapobiec konieczne jest stosowanie instalacji odpylających. Dust extractors, czyli odpylanie przemysłowe to proces, w którym z pomieszczeń usuwane są pyły, gazy spalinowe i inne opary przemysłowe, które są zawieszone w powietrzu. Instalacje odpylające muszą być stosowane ze względu na spełnienie zasad BHP i ochrony zdrowia pracowników. Zakończeniem instalacji odpylających są odciągi miejscowe. Należy je instalować możliwie blisko źródła zapylenia, aby zanieczyszczenia były usuwane już w miejscu ich powstawania. W ten sposób nie rozprzestrzenią się na całe pomieszczenie. Oprócz eliminowania pyłu z powietrza, odpylanie przemysłowe zapewnia też stałą recyrkulację. Instalacje odpylające obejmują także rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych cząsteczek i pyłów do atmosfery.

Podczas doboru i instalowania systemu odpylania przemysłowego należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Przede wszystkim, poszczególne elementy systemu odpylającego nie mogą generować ładunków elektrostatycznych – to byłaby najprostsza droga by doprowadzić do eksplozji palnych gazów. Kanały wentylacyjne, które wchodzą w skład instalacji, muszą być wykonane z materiałów szczególnie odpornych na korozję oraz ścieranie. Bardzo ważna jest również szczelność połączeń. Dzięki niej system działa sprawniej, pracuje z pełną wydajnością i może działać o wiele dłużej bez awarii. Nieszczelności powiększają się w wyniku erozji, mogąc prowadzić do poważnych problemów w działaniu systemu, dlatego muszą być jak najszybciej eliminowane.