Systemy informatyczne w przedsiebiorstwie

Od współczesnych przedsiębiorstw oczekuje się większej elastyczności w reagowaniu na potrzeby klientów. Firmy szukając różnych metod, aby temu sprostać coraz częściej wykorzystują do tego celu nowoczesne rozwiązania informatyczne. Obecnie dostępne jest wiele systemów przeznaczonych do zastosowania w przedsiębiorstwie. Różnią się one wykorzystywanymi technologami oraz stopniem zaawansowania. Ich wybór powinien jednak zależeć od charakteru i zapotrzebowania firmy.

Najczęściej kluczowym czynnikiem przy wyborze jest ich wpływ na wspomaganie decyzji. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach służą przede wszystkim do zbierania danych, ich analizowaniu oraz późniejszym przesłaniu. Wykorzystanie systemów tego typu wiąże się jednak ze sporymi inwestycjami. Nakłady na nie są zależne od wielkości przedsiębiorstwa jednak zawsze stanowią znaczną część wydatków firmy. Z tego typu inwestycją wiążę się jednak ryzyko porażki. Objawia się ona nieosiągnięciem zamierzonych celów co spowoduje, że zakupu oprogramowania nie zwróci się. Główną przyczyną porażki jest wdrożenie systemu niezgodnego z zapotrzebowaniami oraz oczekiwaniami firmy. Spowodowane jest to brakiem wiedzy osób, które zajmują się wyborem odpowiedniego rozwiązania informatycznego. Dlatego przed jego wdrożeniem warto zrobić dokładny audyt, który podpowie jakie rozwiązania będą najbardziej korzystne dla przedsiębiorstwa. Dodatkowym atutem jest posiadanie kadry kierowniczej posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczanie w IT. Coraz większa dynamika procesów, które zachodzą w zarządzaniu oraz ich globalny charakter wymuszają na przedsiębiorcy wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania. Niewątpliwie nowoczesne technologię mogą pozytywnie wpłynąć na zarządzanie przedsiębiorstwem, a ich nie wykorzystanie znacznie utrudnia rozwój firmy.