System mrp ii

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest systemem procesów dostarczających do tworzenia zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do jakich klasyfikuje się surowce, komponenty i materiały. Ma on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych materiałów i zaplanować terminarz dostaw w taki zabieg, aby przewidzieć zmieniający się popyt na zbytu. MRP przeważnie jest wspomagany przez odpowiednie sposoby informatyczne.

xtCo nowego w Comarch ERP XT? | Systemy ERP | POLKAS

Nadrzędnym celem systemu MRP jest zmniejszenie nakładów finansowych na sztukę w określonym biurze lub firmie. Robi się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Daje się bowiem do MRP informacje o zaplanowanej w najściślejszym czasie czasu prac albo zapotrzebowaniach na wyroby już gotowe. Na podstawie tych danych system rozplanowuje produkcję poszczególnych elementów i transport materiałów i podzespołów. System pozyskuje dane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan produkcji oraz plan zamówień. Planowanie wtedy ważna dokonać zarówno wprzód, jak również wstecz. System określa orientacyjny czas prac oraz czas dostawy. W sukcesu funkcjonowania MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu prac oraz wzrost opłacalności.
Do ważnych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne obliczenie czasu dostawy materiałów i materiałów, obliczenie kosztów produkcji, kontrola i monitoring etapów pracy i szybkie reagowanie na jakiś występujące w domu zmiany.
Zanim wielką popularność zdobył system MRP na targu do zarządzania zasobami stosowano różne formy np EQQ i ROP/ROQ. Dopiero w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Mienia potrzeb materiałowych (w projekcie MRP). Jako pierwsza zastosowała go obok siebie firma Black&Decker. Technologia ta ujawniła się bardzo pozytywna i odpowiednia, stąd już 10 lat później działała z przeznaczeniem w mało 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 było wówczas teraz prawie 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest odpowiedzialna kontrola procesu produkcyjnego firmy robiących w gronie produkcyjnym. Na bazie zamówień klientów prowadzi on w której ilości należy wytworzyć efekt końcowy.