Symfonia finanse demo

Program Symfonia Finanse i Księgowość to urządzenie ułatwiające prowadzenie w nazwach o lekkiej oraz średniej wartości.
Trzyma on zbyt zadanie obsługę finansową firm bez powodu na branżę, zezwala na żądanie wieloma podmiotami równocześnie, a ponadto pracę kilku użytkowników w sieci.
Program ten działa do rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych, we wszelkich przedsiębiorstwach zobowiązanych przepisami prosta do prowadzenia ewidencji księgowej.
Symfonia określa się indywidualnym językiem, idącym na programowanie raportów wykorzystujących relacje z innych baz danych. Ponadto możliwe jest czerpanie z różnych programów wpadających w zestaw Systemu Symfonia i zmianę między nimi informacji, wewnętrznych dokumentów, zestawień lub raportów, a ponadto import z zewnętrznych stylów i aplikacji.
Program Symfonia posiada dużo funkcji ułatwiających zarządzanie firmą:
– umożliwia stworzenie testowej firmy, w sensu sprawdzenia poprawności działań,
– drukowanie dokumentów możliwe w kategorii białej lub elektronicznej,
– system automatycznie prosi o byciu kopii bezpieczeństwa dokumentów,
– umożliwia tworzenie szablonów dla najczęściej tworzonych typów dokumentów,
– dokumenty można dowolnie oznaczać niezależnie od ksiąg rachunkowych np. w celu ich dobrego odnalezienia, dodając komentarze lub wizerunki w całości notatek.
Program Symfonia umożliwia tworzenie raportów takich, jak:
– bilans rachunków zysków i strat automatycznie aktualizowany,
– raporty w oparciu o określone zebrane na kontach,
– analizy finansowe firmy takie, jak rentowność, płynność finansowa lub kontrola długu,
– przesyłanie zgromadzonych porównań do programu Analiz Finansowych,
– zestawienia różnego rodzaju dokumentów, tworzonych według kryteriów określonych przez klienta,
– ustawowo wymagany dziennik księgowań jest modyfikowany przez program automatycznie,
– możliwość tworzenia własnych zestawień i raportów, w relacji z potrzeb.
Program Finanse i Księgowość jest przystosowany także do robienia:
– Ewidencji podatków i rejestrów Vat, umożliwiającej śledzenie transakcji, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
– Ewidencji rozrachunków- zarówno w walucie krajowej, jak również innej
– Ewidencji informacji oraz danych podatkowych.