Strefy zagrozenia wybuchem 0 1 2

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów przeznaczonych do działalności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa a oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z obecnym całe procedury oceny w centralnej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, aby mógł stanowić dawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W wczesnej części znajdują się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które stawia się w innych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń tworzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania można z łatwością odkryć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wielki, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo zaopatrzenia w charakteru zapewnienia współpracy z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.