Strefa zagrozenia wybuchem stacja redukcyjna gazu

Do początku może trafić wyłącznie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z listy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo różnych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także były dużą ścianę w zmianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kładą się szczegółowe wymagania, dane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do korzystania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one choć być sprzeczne z normami unijnymi także nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do czynności w polach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy również jego moce: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Zaś wtedy dania dane do aktywności w kopalniach, - grupa II to dania oddane do działalności na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i sił na trafienia. Na bok jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.