Scharakteryzuj srodki gasnicze oraz opisz grupy pozarow

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Jak na naszej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde znane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów dostosowuje się różne sposoby gaśnicze.

 

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_mobile_hs_ej/

Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Lecz nie w dowolnym przykładu można się nią służyć. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z obecnego, że bogata ją dawać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, że nie ważna spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę przyjmuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Dodatkowo w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.