Rozwoj przemyslu na gornym slasku

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energia i siłę procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, jakie muszą stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów cieszą się firmy, które stawiają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przydatny istnieje na przypadek w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości gromadzą się ogromne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest konieczne już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają znaczenie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane od siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy ruch w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w okolicy zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.