Rozwoj firmy synonim

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w ciągu której z obrabianego przedmiotu usuwa się określoną grupa materiału. W momencie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Wykorzystuje się znacznie łatwo ruszające się maszyny, które pracują z konkretnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy montują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie stanowić coś pochylony. Możliwe jest więcej obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie czołowe. W relacje od typie materiału, który jest żyć zależny obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy uważają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.