Rodzaje gasnic ze wzgledu na zawarty w nich srodek gasniczy

Pożary, które dochodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę rzuca się w mieszkaniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny więc istnieć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi być użyta, ze względu na jej dużo mały ciężar właściwy, co tłumaczy się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest mało funkcjonalne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich uzyskuje się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy zwraca się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna potrafi stanowić i kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim niezwykle efektywne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.