Pyly a zdrowie czlowieka

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najogromniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia tworzących w takim miejscu osób.

Ze powodu na zysk na poziom zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym znaczeniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie innej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najprostszych odpylaczy o niskich kosztach budów. Wadą tego wyjścia jest niewielka skuteczność odpylania, a często są wprowadzane w zestawieniu z drugimi odpylaczami. Znacznie ważną efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest z gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.