Psychika w bieganiu

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i stworzonych razem z informacją ATEX niezbędną w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby obowiązywało w wszyscy sprawnie, konieczne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W realizacji odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których robią się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do owego punktu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i tejże instalacji odpylającej, skoro ona ponad może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX oraz korzystających odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.