Przeciwwybuchowe instalacje elektryczne

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie jest gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w stałej przerw w połączeniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Książki i Formy Społecznej. W relacji od działu przemysłu i stanu zagrożenia wybuchem należy przedstawić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i wygląd,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja zezwala na wprowadzenie jedynego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, zaś tym tymże zapewnić bezpieczną działalność w określonym regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w tymże nie wolno sprzętu niższej kategorii użyć do przestrzeni większego ryzyka. Producent urządzeń przeznaczonych do montażu w powierzchniach zagrożenia musi dobrać odpowiednie atesty i Deklarację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo potrzebne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia i zmniejszać skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na kreatywne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w znaczące czujniki analizują sytuację, lecząc w podjęciu uchwał o sposobie minimalizacji zagrożenia. Samym z ubezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwolą na wczesne wykrycie wybuchu i przekazanie danych do jednostki centralnej. Butla hrd w okresie liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. System ten prezentuje się bardzo ważną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Może być brany w oraz na zewnątrz obiektów. Niska oraz bliska instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania.