Program magazynowy cdn xl

Program CDN to program do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi od angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Jest to artykuł klasy ERP (ang. enterprise resource planning).
Pozwoli on na skuteczne myślenie oraz prowadzenie zasobami przedsiębiorstwa. Ułatwia on piękniejszą współpracę poprzez robienie i przetwarzanie danych.

 

Umożliwia obecne w ogromnym stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa też odpowiedniejsze nadzorowanie przechodzących w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest teraz sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL natomiast stanowi on określony dla średnich i małych przedsiębiorstw. Właśnie stanowi on przyjmowany przez kilka tysięcy firm w wszystkiej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz angażujące się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zajmujące program to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch sprzedawane jest poprzez sieć ponad 900 partnerów dodatkowo w sklepie firmowym online.

Program zezwala na osiągnięcie konkretnych korzyści, jakie potrafią stanowić kontrolowane. Największą poprawę działania firmy zaobserwowano w terenach:
– czas niezbędny na wykonania raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– czas realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– zyski ze sprzedaży (15%)

Program idzie na kadrę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został także udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z łatwością z dowolnego mieszkania na świecie oraz wielkim bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Kolejne wady tej opcji systemu to:
– start bez konieczności instalacji systemu
– brak potrzeb posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na dodatkowym komputerze z dostępem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych elementów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch pozwala na ważne usprawnienie działania firmy.