Program enova kadry i place 2

Program enova to plan finansowo – księgowy, jaki jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak również fizyczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta odbywa się zwłaszcza w zakresie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno tych jak i jeszcze okresowych.

 

Program enova pozwala między innymi na zachowanie serwisu z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą toż wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe bądź też listy płac. Niniejszy program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na złożenia z użytkownikami oraz na żądanie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje szansa ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Kończy się to wraz z tabelą kursów, a ponadto z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych.
Prowadzenie serwisów w niniejszym programie kupi na dzielenie ich w przepisy dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów kupi na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program ma bardzo łatwą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową jak również memoriałową. Program jednocześnie daje możliwość prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto zezwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw.
Program urządzony jest szybko w dokumentacje zezwalająca na rozrachunki z klientami. Mowa tu przede każdym o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda.
Program enova pozwala na działanie administrowania zasobami ludzkimi. Posiada bardzo szeroką funkcjonalność, która stale się rozbudowuje, stąd również z całą pomyślnością wykorzystywany jest dla firm. Podsumowując, program enova to znakomity system finansowo – księgowy.