Pospiech immobilien

noże do krajalnicy

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na własnej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały – ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów stawia się różne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest dokładnie woda. Natomiast nie w wszystkim przypadku można się nią podawać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków.
Mniej znanym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród ostatniego, że wolno ją kierować jedynie w wnętrzach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, że nie można spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych.
Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Natomiast w ostatnich przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.