Pompy obiegowe

O tym, do czego służy pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia stosowane do przetłaczania produktów płynnych i półpłynnych. Ukazują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najdelikatniejsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych umieszcza się na tworzeniu pompy tłokowej wyporowej. W początkowym etapu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku przesuwającego się w cylindrze a niedługo jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki sposób, aby pompa była nadzieję zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można zastąpić inne typy napędów wykorzystywanych w pompach tłokowych, kiedy na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu możliwych jest dużo nowych zastosowań tych pomp, w różnych branżach przemysłu.

Kiedy już wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe, jak jeszcze gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przydają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To cieszy, że jest wówczas standard pomp najczęściej używanych w technologii.

Wśród licznych zalet, jakie pamiętają tego modelu pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze zużycie energii przez wielką szansa zmian obciążeń. Do ostatniego atutem takiego podejścia będzie stała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która może być tłoczona przy zastosowaniu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Wprawdzie nie stanowi owo rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest dosyć niska wydajność powiązana z czystymi kosztami eksploatacyjnymi. Mimo to sporo biznesmenów określa się na obecny tym pomp ze względu na fakt, iż ich właściwości panują nad wadami.