Pompka tlokowa intex

Pompa membranowa inaczej nazywana jest pompą wyporową. Znajduje swoje wykorzystanie między drugimi w różnorakich instalacjach do przetłaczania niemal wszystkiego medium. Jej roboczym organem jest plastikowa lub gumowa membrana, która omawiana jest przy pomocy dźwigni.
Cechy ważne
Jej zaletą rozpoznawalną jest brak przecieków, dzięki dlaczego jest wszechstronnie używana do pompowania cieczy toksycznych oraz zanieczyszczonych. Jej użycie sprowadza się do oczyszczalni wody, przemysłu farbiarskiego, drukarskiego, lakierniczego, do transportu produktów spożywczych, w przemyśle mechanicznym, ceramicznym, górniczym, budowlanym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym i chemicznym, a dodatkowo przy transporcie chemikaliów.

Pompy membranowe zapewniają niezawodny, wydajny i efektywny transport wszystkiego rodzaju cieczy.
Pompy, które czynią z użyciem pneumatyki wymagają dostawy sprzężonego powietrza. Stanowią one napędzane sprężonym powietrzem. Ich sprawianie zaczyna się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem za pomocą systemu dystrybucji kierującego powietrze na którąkolwiek z membran. Membrany zaś połączone są wspólną osią. Jedna membrana wykonująca posuw tłoczenia ciągnie w prostą stronę drugą jaka w tymże okresie zasysa medium. Następnie ponownie cykl przejmuje się z odwróceniem kierunków działania.

Rodzaje pomp
Pompy membranowe dostępne są w oryginalnych wykonaniach membran: NR (guma naturalna), NBR, EPDM, FKM (Viton), SANTOPREN. Rodzaje napędu pomp są następujące: pneumatyczny (sprężynowym powietrzem), silnik elektryczny, z napędem spalinowym, hydraulicznie.
Pompy membranowe zasilane sprężonym powietrzem widoczne są w przeciwnych wykonaniach materiałowych m.in. metalowe i z ciał sztucznych. Zapewniają możliwość transportu mediów agresywnych chemicznie, ściernych, a również dużej gęstości. Na zbytu istnieją pompy w wykonaniach sanitarnych (pompy spożywcze) oraz pompy z certyfikatem ATEX.