Plytki bezpieczenstwa rembe

Wymagania w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników urządzeń do dania maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i bezpieczeństwa ich przed nagłym skokiem ciśnienia. Stąd jeszcze bardziej rozpowszechnione stoi się dawanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając materiał do budowy płytek, ma pod opiekę będące elementy: - ich siła chemiczną - najbardziej popularnym produktem z którego są robione płytki, jest stal kwasoodporna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - obraca się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas biegu dodatkowo jego koleje w czasie, temperaturę i składniki chemiczne. Te wiedze udzielają z kolei orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do guście płytek, jakie potrafi wykorzystać oraz terminu ich korzystania. Stanowi wtedy niesamowicie duże, gdyż przedwczesna wymiana płytek może skończyć proces pracy i dać niepotrzebne straty. Robiony istnieje i różny rodzaj płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy urządzenia i wykonują gwarancja użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który stale monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obu kierunkach. Producenci dają też kombinację, polegającą na ostatnim, że płytka bezpieczeństwa budowana jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego standardu rozwiązanie jest olbrzymie zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją i własnymi elementami chemicznymi, - daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie występuje konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby jest możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez potrzeby jego demontażu. Gra tym płytki bezpieczeństwa potrafią być brane wszędzie tam, gdzie wskazane jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.