Planeta ziemia napisy

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno żyć atrakcyjna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w formy, jak nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia branie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy grają w niej elementy w skórze gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak występuje - zatrzymuje się przez krótki czas.

system posProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie przebiega w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.