Pewnosc siebie badania

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na wpisaniu w ścisłą konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikatu zatrzymują się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, części bądź firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego podstawowym obiektem jest przekazywanie informacji. Z tego sensu pozostałe funkcje językowe są ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w postępowaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest dostarczanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w artykule pisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest polecanie wstępnie stworzonego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi zatem podstawowy składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje nawet o wysokiej klasie przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego potrzebna jest teza osoby trzeciej, która nie brała czynnego startu w przekładzie dokumentu i potrafi zrecenzować jego rzecz z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść dokumentacji jest coraz omawiana z klientem, i celem konsultacji ze zleceniodawcą jest wprowadzenie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych są nowatorskie rozwiązania informatyczne, których przeznaczeniem jest wspieranie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W następnej odsłony językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które dodatkowo muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczby.