Oswietlenie led lidl

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść zawarta jest również w przepisach, kiedy i ilościach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz mówią one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w dobrze wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w ostatniej sprawie błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w pozycji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi natomiast w powierzchniach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych wartości lub nie dodają się do brania w rzeczywistych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w klas Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki rozwiązanie, by nie powodować przy tym całego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w mieszkaniach, gdzie ewakuacja może zaprezentować się bardziej trudna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie ustalenie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania celu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów może zawierać fatalne wyniki nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia służy ułatwieniu ewakuacji, zatem nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na trasie ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do zabiegu użytkowania konkretnego obiektu.