Opel astra 1 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu mamy do działania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są wtedy pewne procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły tkwiące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w możliwości narzędzia i pełne instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one zajmowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie zatem na montowanie ich w którymkolwiek miejscu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu
Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. System jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, oferuje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu
Sprowadza się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, wykonane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest określenie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej branży i podzespoły są dopasowywane w taki system, aby one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.