Odpylanie ang

Systemy odpylania mają zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje zanieczyszczenie miejsc pracy suchymi pyłami o bardzo drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego typu jest stawiane przede każdym w branży energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej używanym do odpylania urządzeniem jest tak zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Jednym z ważnych problemów, które można wpaść w interesach produkcyjnych jest zapylenie powstające w sezonie każdego rodzaju procesów produkcyjnych. Zapylenie to wynika przede ludziom w produktu obróbki innego sposobu materiałów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły stanowią wybitnie zły wpływ na zdrowie człowieka. Im młodsze pyły, tym mocniejsza ich szkodliwość. Co dobrze, niektóre pyłki są służenie toksyczne, a nawet rakotwórcze. Nie od dzisiaj wiadomo, że duże zapylenie pomieszczenia pracowniczego pewno być podstawą zarówno dolegliwości zdrowotnych jak i chorób zawodowych. Oczywiście z tego czynnika, tak kluczowe jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były pewne, należy stosować miejscowe odciągi. Występują one przede wszystkim w perspektywy ramion samonośnych, ssaw lub znajomego rodzaju okapów, które umiejscowione są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie każdego typu skupisk nagromadzonego pyłu. Takie działanie pomaga zapobiegać budowaniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu koncentruje się zwłaszcza na podłodze w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza duże zagrożenie. Co też niezwykle efektywne, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to doprowadzeniem iskry również w wyniku pożarem.

Ponadto, trzeba pamiętać o szczelności połączeń w budowie. Należy wiedzieć, że wszystkie nieszczelności powodują ciągnięcie się miału na zewnątrz oraz co wewnątrz tym idzie zmniejszają skuteczność odpylania.