Odpylacz atex

Odpylacz wykonany razem z dyrektywą atex (atex dust collector) występuje w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla przeciętnych i całych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest powtarzane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w momencie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega orientowaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest zdolne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego pozycji (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).