Odlewnictwo i obrobka plastyczna

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która liczy nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale jednocześnie poleca się badaniem struktur w skali makro. W niniejszym kierunku zazwyczaj wykonywa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest rzeczą, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak dopiero zależnie od młoda innego typie mikroskopy zaczęto używać w metalurgii. W teraźniejszych etapach są one potrzebne podczas książce z materiałami inżynierskimi. Dziś we wspomnianej dziedzinie niezwykle powszechne są mikroskopy metalograficzne, które obraca się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych albo też ich przełomów. Jest ostatnie metoda obrazowania, którą odbywa się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które kupią na analizę struktury na poziomie atomowym oraz mikroskopy świetlne, wyróżniające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych narzędzi są niezwykle ważne, bo dzięki temu możemy wykryć różnego typu mikropęknięcia w temacie czy ich pochodzenie. Możliwe istnieje też obliczenie udziału fazowego, a jeszcze dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temuż możemy także oszacować ilość oraz rodzaj wtrąceń, a oraz wiele różnych istotnych elementów, z artykułu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału kupią na dokładną obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektyw możemy uniknąć wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych jest znacznie ważne, gdyż dzięki temuż potrafimy szybko wykryć wady materiału. Zawsze o mieć, iż obsługa tego rodzaju sprzętu jest ciężka. Z tego warunku badania na nim powinny spełniać wyłącznie wykwalifikowane osoby.