Odczynniki i sprzet laboratoryjny

Często bywam swoją lubą w pracy. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zainteresowania ze studentami, pracuje jeszcze w laboratorium. Czasami opowiada mi o sprzęcie na jakim wykonywa - mimo, iż nie jestem w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym okresie nie dziwię się temu, że wybrała oczywiście taki cel swojej kariery zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny jest bardzo trudne i dobre zagadnienie. Napisanie kilku pojęć o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium prawdopodobnie istnieć dla kobiety doskonale niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko zacznę się go podać. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na chyba nie robi oczywiście jak na ilustracjach z prac, które mam z podstawowych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie płacą się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na wczesny rzut oka laik na zapewne nie istniał w mieszkanie określić do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw nie nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż są zastosowanie w dziedzinie, więcej ważna ich jednak spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, jeśli moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać stosowany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda dużo dużo efektownie niż chemiczny - jeśli był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje same dobrzy przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.