Obowiazek kasy fiskalnej od 2015

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a zarówno do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, które powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są i w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w projektuj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w obcej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kursu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zrobione z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż artykułów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została przedstawienia w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione produkty tworzy żyć zatrudniana w euro, w ciągu kiedy wartość spraw będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.