Normy zharmonizowane z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Stosuje się w decydującej wadze do życzeń które pragną być przeprowadzone przez produkt, który pozostawiony jest do wykonania w okolicach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a jeszcze systemy ochronne, które poświęcone są do podawania we wspomnianych powyżej strefach.

 

wdrożenia comarch optimaWdrożenia systemu erp comarch cdn optima - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa zabiera się jedynie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe udzielane są w granicach. Natomiast informując o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w jednych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa wyróżnia się obligatoryjnością. Jej planem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w okolicach zagrożonych wybuchem dostaną we każdych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX ogranicza się do grupie składowych, wtedy jak są miejsce dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz systemów ochronnych. Zwraca się zarówno do urządzeń, które urządzane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a których obecność może tworzyć bezpośredni nacisk na sprzęt ochronny używany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie zwraca się do aparatury medycznej, narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego stosowania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego tylko do końców wojskowych i większości środków transportu.
Dla ludziach wyrobów danych do używania w strefach zagrożonych wybuchem wymagania społeczne i uzupełniające dla danych sił i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Załączniku II.
Dania a systemy ochronne mogą stanowić problemem jeszcze innych dyrektyw, dotyczących innych wymiarów i jakie również przewidują umieszczenie na nim znaku CE.