Nie stosowany srodek gasniczy

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na swojej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów kieruje się różne środki gaśnicze.

 

Najciekawszym jest niewątpliwie woda. Ale nie w wszystkim przykładu można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród obecnego, że ważna ją wiązać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie ważna z niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę kieruje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Dodatkowo w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.