Mielenie miesa na tatara

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najprawdziwsze prawdopodobieństwo dla zdrowia idących w takim miejscu osób.

Ze powodu na pomysł na kształt zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym zadaniem w gronie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre.
Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to sam z najdostępniejszych odpylaczy o niskich kosztach budowie. Chorobą tego wyjścia jest mała skuteczność odpylania, dlatego często są podawane w powiązaniu z innymi odpylaczami. Dużo dużą skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Stosowane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje z gałęzi przemysłu i od określonego zagrożenia.