Kodeks pracy brak wyplaty wynagrodzenia

W treść przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania estetycznych i higienicznych warunków pracy, natomiast wszelkie urządzenia oraz maszyny muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania stanu w jakim określony produkt spełnia ostre wymagania (chodzi tutaj więcej o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest niewiele aspektów. Może jej pracować projektant na poziomie projektowania lub producent na okresie produkcji. Certyfikację może wykonać odbiorca wyrobów lub osoba inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do systemie prawnego w Polsce przedstawiono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w historii minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zaszło w bycie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr Także do informacji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia oraz pomocy zdrowia dotyczące planowania i zrobienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne i nowe. Certyfikacja maszyn i urządzeń, które charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka powiązanego z ich obsługą i używanie przeprowadza się już na etapie projektowania. Inne dania i organizacje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde dania i organizacji, jakie potrafią robić w jakiś sposób zagrożenie dla bycia lub zdrowia mieszkańca i posiadania również miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.