Koc przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w strefie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do otoczenia zaczynane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi być zwracana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Dzieli się kilka różnych sposobów urządzeń, które mogą być używane w obrębie bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja aparatów przed skutkami wybuchu, która postępuje w relacji odciążenia wybuchu. Znajduje on użycie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie potrafi stanowić z powodzeniem zastosowane dodatkowo w takich insolacjach, w których jest niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że istnieć wykorzystany w dziedziny sanitarnej też w procesie sterylizacji. Urządzenie zapewne stanowić czyszczone metodą SIP/CIP