Kasy fiskalne kalisz

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język ojczysty i wyłącznie wybrani z nich rozumieją drugi język na końcu dobrze, żeby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Stanowi wtedy droga określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do obrotu znanego pod terminem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na świeży język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada zaledwie jeden albo dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na indywidualny język aktywny, który wykonywa następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z innych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych i pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z różnego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że że obecne stanowić bardzo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź prezentuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga część publiczności czyni akurat to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na indywidualny styl.