Kasa fiskalna novitus nano e forum

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej obejmuje coraz większą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z obecnego obowiązku.

Utrata odpowiednia do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak tak nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich zapisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w twarze naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w obszarze noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez organizacje oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą dodatkowo mieć ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego rozwiązania przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych stanowił w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może brać ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.