Kasa fiskalna ipad

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, w jakiej stosują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Jednym z nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez określony w znaczącym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było magazynować przez okres dwóch lat. Zacząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą pamiętać oraz o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że okres pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede każdym ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi okres jest przydatne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas jest zadanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość cenę oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że mimo iż ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi to nie wskazał jakości w której winnym być one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w strukturze papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają możliwość archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden możliwość nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.