Kasa fiskalna ikea

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grup Europejskiej, a stosowanego w otoczeniu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w życie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX zaś być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w gronie narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest podawana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z podporządkowania się temu zwykli można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy i jednostek dorosłych.