Kasa fiskalna elzab k10 instrukcja

http://euro-fiskalne.pl/post/elzab-mera.html

Popełnianie braków to odpowiednia rzecz. Informacją o tym jeszcze ustawodawcy, którzy zapewnili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a i deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest ponadto w sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak korzysta więc wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy sprzedaży na sprawa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej sprzedaży na kwocie finansowej i granie do niej paragonu. Przychody wymienia się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od towarów zaś usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów lub usług. Sprowadza się również, że rolki do waluty finansowej na jakich tłoczone są paragony przytną się w sumie pierwszej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo uciążliwe i ciężkie istnieje wówczas, że transakcji napisanej na kwocie fiskalnej nie da się wycofać ani poprawić przy zachowaniu funkcji prostych w ostatnim daniu. Do celu marca 2013 roku nie było proste, w jaki środek należy postąpić w sukcesie wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których stosowanie popierały urzędy, ale wykonania te stanowiły nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawie dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które charakteryzują tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, opisują i dane, które wymagają się w nich odnaleźć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży przedstawionej w pamięci kasy, jednak druga spośród nich będzie łączona w sukcesie ww. błędów. W obiekcie anulowania paragonu konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacji i formie pomyłki wraz z oryginałem paragonu.